DETI 2023

Dni Energií, Techniky a Inovácií

Čo sú dni energií?

Skvelé podujatie o ekológii, energiách, vede, technike a inováciách, kde sa dozviete to, ako môže energia, veda a technika meniť náš svet k lepšiemu.

Cieľom podujatia je:

 • podporiť formovanie a orientovanie mladých ľudí k vede a technike v 21. storočí, zvýšiť ich záujem o technické študijné odbory,
 • prepojiť vyučovanie s každodenným životom, posilniť angažovanosť v otázkach životného prostredia doma, v škole a regióne,
 • vybudovať základ pre trvalé racionálne zmeny v správaní sa súčasných a budúcich spotrebiteľov energie, vymeniť si navzájom skúsenosti, informácie a nápady ktoré ovplyvňujú kvalitu životného prostredia,
 • vymeniť si navzájom skúsenosti, informácie a nápady v oblasti vedy, techniky a environmentálnej výchovy medzi školami,
 • poukázať na tvorivé schopnosti mladých ľudí pri návrhu a realizácií technických projektov.

Podujatie je určené:

 • najmä žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ
 • učiteľom prírodovedných predmetov
 • všetkým, ktorí chcú zmeniť svet

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Kedy sa stretneme?

calendar_month utorok, 4. apríl 2023 od 9:00 do 12:30
calendar_month streda, 5. apríl 2023 od 9:00 do 12:30

1. časť - prehliadka noviniek

V prvej časti podujatia Dni energií, techniky a inovácií sa dozviete o novinkách z oblasti vedy a techniky, ktoré udávajú trendy v dnešnom elektrotechnickom a IT priemysle. Budete mať možnosť vidieť aj ukážky prác našich žiakov, ktoré vám formou krátkych videí predstavia oni sami. Táto časť bude popretkávaná kvízmi, v ktorých môžete získať zaujímavé ceny.

2. časť - ukážky Juniverzity kurzov

V druhej časti sme si pre vás pripravili ukážky kurzov, ktoré môžu žiaci základných škôl absolvovať u nás. Nazvali sme ich Juniverzity a každý z nich predstavuje štyri popoludňajšie stretnutia na témy: programovanie robotov, stavba domácej počítačovej siete, zapájanie elektronických obvodov, 3D tlač, alebo programovanie mikropočítačov.

Predbežný program

Každý deň chceme zvládnuť dve skupiny po cca 100 žiakov. Prvá skupina začne o 9:00, druhá o 11:00. Dĺžka podujatia bude 90-120 minút.

Ako sa zapojiť?

front_hand Prihláška

1. Vytvoriť krátke video na tému šetrenia energie, či triedenie odpadu v domácnosti alebo v škole

Video dĺžky 60-120 sekúnd musí byť v úvode označené menom autorov a názvom školy. Video môže byť animované v ľubovoľnom programe (napr. Pivot Animator, Scratch a podobne) alebo vytvorené technikou stop-motion. Prácu je nutné nahrať na portál YouTube resp. Vimeo.

2.Vytvoriť produkt/maketu s tematikou úspory elektrickej energie v spolupráci so svojimi spolužiakmi, učiteľmi alebo rodičmi, ktorý bude nápaditý a finančne nenáročný.

Fotografiu produktu je potrebné poslať na schválenie pred konaním súťaže.

Všeobecné podmienky

 • Každú prácu môžu robiť max. 2 autori.
 • Pre každú prácu je potrebné vzhľadom na GDPR vypísať prihlášku, ktorú podpíše rodič.
 • Webovú adresu spotu, fotografiu produktu alebo makety, pošlite na e-mailovú adresu dnienergii@spseke.sk najneskôr do 24.3.2023.